Agility Hundemøder

 

ved sæsonstart.

 

HV Logo Vedtaegter

Hver gang to hunde mødes afgør de hvem der er den overlegne og hvem der er den underlegne.

Første gang to hunde mødes er signaleringen langsom og mere tydelig, senere ved de på forhånd hvem der rangerer over hvem og stadfæster bare kort deres indbyrdes rang.

 

Vores hunde kan indgå i mange såkaldte temporære flokke. Et godt eksempel på en temporær flok er de hunde der mødes på træningspladsen hver lørdag. Her indgår hundene kortvarigt i en flok, men i lighed med en ulveflok er der en helt fast rangorden. Vores hunde kan ikke fungere hvis de ikke indgår i et socialt hierarki. Først når deres rang i flokken er afgjort kan de koncentrere sig om, i dette tilfælde, at samarbejde med os.

 

At hundene skal have afklaret deres indbyrdes rang, giver ofte problemer de første gange på træningspladsen. For det første fordi en hund kun kan kommunikere med én hund af gangen….Og der er 16-20. En hund kan ikke se om et ansigtsudtryk var tiltænkt en anden og derfor bliver det svært for hundene at afgøre så at sige, hvem ”der taler med hvem”.

Man takler ofte problemet ved at holde hundene i snor, men det giver nogle andre problemer. Ofte vil hunden trække i snoren for at kommer over og hilse på de andre hunde og kommer derved til at vise tvetydige signaler. En hund der trækker i snoren signalerer ofte både dominans og underlegenhed. Den hund der modtager de tvetydige signaler vil blive forvirret og usikker.

 

Når en hund er usikker på de signaler den modtager vil den enten øge sin aggressions dæmpende adfærd eller øge aggressivitetsniveauet og optrappe dominansen. Der vil selvsagt være risiko for slåskamp i de tilfælde hvor begge hunde vælger at øge aggressivitetsniveauet og optrappe dominansen.

 

For at undgå voldsomheder på træningspladsen, lader vi hundene mødes to og to eller tager hundene ned på banen lidt efter lidt. Så hundene får ro og tid til at lære hinanden og banen at kende inden det går løs med hundesnor, forhindringer og mange mennesker.

 

Nogle hunde vil være længe på banen i hundemødet, nogen vil komme ned og møde hunde og derefter komme op i bilen igen, og nogen hunde kommer først sent ned i forløbet når målet næsten er nået.


Og på den måde lægger vi grundstenen, så vi kan danne en temporær hundefolk på banen hver lørdag. Det drejer ikke om den enkelte hund men at få flokken til at fungere i mest ro.

 

For at vi kan styre i hvilken rækkefølge hundene møder hinanden, skal hundene vente i bilerne til hundemøderne begynder.

 

Hundemøder er en god træning for hunden i at kommunikere med andre hunde og vi prøver at sørge for, at hundene kun får positive erfaringer. Hundene bliver bedre til at afsende og modtage signaler, fra hunde som måske ser meget anderledes ud og det vil gøre dem mere trygge også når de møder hunde i skoven eller på gaden.

 

Dorrit Birklund - Træningsleder for agility